Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Kwaliteitsbeleid

Om ons kwaliteit te waarborgen zijn we allen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Viviane is tevens als kinderergotherapeut in het Specialistenregister geregistreerd.

  • KP nummer Viviane: 19901481290
  • KP nummer Saskia: 29104022190
  • KP nummer Marjoleine: 29908426490

Wij zijn lid van onze beroepsvereniging Ergotherapie Nederland.

Privacy/AVG: Als cliƫnt van onze praktijk heeft u recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt in ons Privacybeleid lezen hoe we met uw vertrouwelijke gegevens omgaan.

Klachtenregeling: Wij streven naar een goede samenwerking met een open communicatie. Als er iets niet naar uw tevredenheid loopt, hopen we dat u de vrijheid voelt om dat met ons te bespreken, zodat we het kunnen oplossen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht indienen bij de Klachten en geschillenregeling Paramedici, waar wij bij aangesloten zijn. Het formulier daarvoor ligt in onze wachtkamer; u kunt dit ook digitaal regelen bij het Klachtenloket Paramedici.