Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Onze achtergrond

  • Docentschap nascholing sensorische informatieverwerking
  • Ontwikkeling, opzet en docentschap nascholing Babybehandeling voor ergotherapeuten
  • Ontwikkeling, opzet en docentschap nascholing voor Schrijftraining voor ergotherapeuten
  • Opzet behandelgroep Dysfatische Ontwikkeling in Maarn
  • Oprichting en bestuur van het kwaliteitsnetwerk KetpNederland
  • Opzet behandelvormvoor kinderen met adoptieachtergrond en hechtingsproblemen,Praktijk Vivre
  • Register Kinderergotherapeut

Wie zijn wij

Wij zijn Viviane Klein, Saskia van Heycop ten Ham en Marjoleine Odenkirchen. We vormen de maatschap Ergotherapie Kinderen Amersfoort.
Onze praktijk bestaat sinds 1994.

We hebben ruime ervaring opgedaan in de kinderergotherapie in verschillende settings. Daarnaast hebben we diverse opleidingen, nascholingen en symposia gevolgd, te weten: Sensorische Informatieverwerking, Dysfatische Ontwikkeling, Babybehandeling, Kleuterobservatie, Schrijftraining, Developmental Coördination Disorder (DCD), CO-OP, Sensory Profile, ReAttach, Lateralisatieontwikkeling, craniosacraal therapie en School AMPS. Nascholingen op het gebied van coaching/begeleiding: NLP, Systemisch werken en Oplossingsgerichte therapie.

We houden ons steeds actief bezig met nieuwe inzichten, werkmodellen en praktische toepassingen, die we in onze praktijkvoering verwerken.

Samenwerking

In de loop der jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd van collega’s uit andere disciplines en gespecialiseerde centra. We kunnen op die manier makkelijk overleggen en zo nodig doorverwijzen, omdat de zorg rondom een kind nu eenmaal veel verschillende terreinen omvat. Hieronder valt onder andere de logopedist, psycholoog, fysiotherapeut, haptotherapeut, integrale kindertherapeut, remedial teacher, orthopedagoog/speltherapeut, cranio-sacraaltherapeut, osteopaat.

Klantervaringen 2020

Het gemiddelde cijfer dat ouders ons in het klanttevredenheidsonderzoek van 2020 geven, bedraagt een 8,6. Ouders geven aan dat ze zeer tevreden zijn over onze benadering van hun kind als individu, het plezier waarmee hun kind komt, de uitleg bij de behandelingen en afstemming met hen als ouder, de bruikbare tips en de vooruitgang van hun kind.

Viviane Klein

Saskia van Heycop ten Ham

Marjoleine Odenkirchen