Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Onze specialisaties

 • Sensorische Informatieverwerking
 • Developmental Coördination Disorder (DCD)
 • Dysfatische Ontwikkeling& Downsyndroom
 • Lateralisatie
 • Schrijven
 • Hechtingsproblematiek

Wat doen wij?

Wij helpen bij het in kaart brengen en analyseren van de problematiek van uw kind.
Onze behandeling richt zich niet alleen op het aanleren van de praktische vaardigheden, maar ook op de motorische voorwaarden, de prikkelverwerking, de ontwikkeling van de basisveiligheid en de stappen om tot planmatig handelen te komen.
We adviseren hoe uw kind thuis of op school ondersteund kan worden om het geleerde in de eigen leefomgeving toe te passen.

U kunt met uw kind bij ons terecht als het:

 • onhandig is met aan- en uitkleden, tanden poetsen, toiletbezoek, veters strikken, eten met mes en vork,
 • moeite heeft kleuren, knippen, plakken, knutselen,
 • slordig schrijft, letters en of cijfers blijft omkeren,
 • geen eenduidige voorkeurshand ontwikkelt,
 • veel valt, struikelt, botst en dingen omstoot,
 • moeite heeft met gymnastiek en spel op het plein,
 • overgevoelig reageert op aanrakingen, kleding of materialen,
 • complexe handelingen, zoals zwemmen of fietsen in het verkeer, lastig vindt,
 • moeilijk kan stilzitten, moeite met concentratie heeft, snel is afgeleid,
 • problemen met het tempo heeft, veel te snel of juist te langzaam,

Bovenstaande problematiek komt voor bij kinderen zonder en met diagnose, zoals bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Developmental Coördination Disorder ( DCD), ADHD, Down syndroom, Sensorische disregulatie, adoptieachtergrond / hechtingsproblematiek, hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit. Ook kinderen met hoogbegaafdheid of met hechtingsproblematiek zien we in onze praktijk.

Voor vragen over grotere aanpassingen en voorzieningen zoals rolstoelen, aangepaste fietsen, computeraanpassingen verwijzen we naar collega’s in Meander Medisch Centrum, De Trappenberg te Huizen, De Hoogstraat in Utrecht.