Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Verwijzing huisarts

Bij de aanmelding overleggen we met u of er een verwijzing van de huisarts nodig is of niet. Wij geven hier de voorkeur aan als uw kind een complexere zorgvraag heeft of bij meer disciplines onder behandeling is.

Op de verwijzing moet vermeld staan:

  • Naam en geboortedatum
  • Zorgverzekeraar en zorgverzekeringsnummer
  • BSN nummer
  • Reden van verwijzing naar de ergotherapie
  • (Indien het probleem op school speelt:) Behandeling op school is ge├»ndiceerd

Directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE)

Ook zonder verwijzing van de huisarts kunt u in onze praktijk terecht. Bij een enkelvoudige hulpvraag volstaat dit vaak. Een DTE kost 15 minuten behandeltijd. Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit.

Vergoeding

  • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
  • Ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering
  • Eventueel meer uren in aanvullend pakket
  • Toeslag aan huis wordt meestal vergoed, dit moet op de verwijzing zijn aangegeven
  • Declaraties worden bij uw verzekeraar ingediend

Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die het behandelen thuis en op school vergoeden. Als dit de meest effectieve plaats is voor behandeling en overdracht naar de leerkracht, zullen we dit met u bespreken.

Als de vergoeding voor kinderen met hechtingsproblematiek niet volstaat, bestaat de mogelijkheid via praktijk Vivre te vervolgen met een aanvraag PGB.