Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Schrijven

‘Schrijven’ is een complexe vaardigheid, waar heel veel ontwikkelingsprocessen bijeenkomen, zoals de motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een geautomatiseerde vaardigheid, zodat je je kunt richten op de inhoud van wat je wilt schrijven en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.

De voorbereiding van het schrijven vindt plaats in groep 1 en 2, met kleuteractiviteiten zoals knippen, kleuren, tekenen, schilderen. Hierbij ontwikkelt een kind zijn handvoorkeur en zijn fijne handmotoriek. Deze ontwikkeling verloopt niet vanzelf, er is oefening voor nodig. Als kleuters moeite hebben met het uitvoeren van fijn motorische kleuterwerkjes, deze ontwijken en niet leuk vinden, kan dat als signaal worden gezien voor schrijfproblemen in groep 3.

Vanaf groep 3 zijn schrijfproblemen niet alleen te zien aan een slecht leesbaar handschrift, maar ook als een kind moeite heeft met een goede pengreep, geen soepele bewegingen kan maken, een traag tempo heeft en klaagt over schrijfkramp. Het schrijven vraagt dan te veel energie van het kind en wordt als belastend ervaren. Een vroegtijdige signalering en interventie voorkomt dat het kind gaat achterlopen met de lesstof en gefrustreerd raakt.