Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Development coordination disorder

  • DCD is een ontwikkelingsstoornis in de motorische coördinatie. Het zenuwstelsel heeft niet voldoende mogelijkheid om een nauwkeurige, soepele, efficiënte motoriek voort te brengen of een goed evenwicht te verzorgen.
  • Het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden verloopt minder goed dan bij leeftijdsgenoten en het duurt langer voor ze zijn aangeleerd. Dit kunnen zowel fijn al grof motorische vaardigheden zijn.
  • De manier waarop een handeling wordt uitgevoerd is minder handig, de motoriek is minder vloeiend, het tempo is minder snel en het resultaat is minder nauwkeurig.
  • Het coördinatieprobleem is vooral zichtbaar in complexe handelingen en in veranderende situaties die veel variatie en aanpassing vragen.
  • Geen enkel kind met DCD heeft dezelfde problemen in dezelfde mate.

Uit: DCD hulpgids voor leerkrachten, Eelke van Haeften 2009

Een kind met DCD wordt al snel opgemerkt als onhandig in meer opzichten. Hoe het ook zijn best doet, het lukt onvoldoende om net zo goed mee te doen als andere kinderen. Daarnaast heeft het vaak geen vat op hoe het dan anders zou moeten om een beter resultaat te krijgen, waardoor het langer afhankelijk blijft van hulp. Dit heeft vaak vermijdingsgedrag, boosheid, frustratie en een laag gevoel van competentie tot gevolg.