Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Sensorische informatieverwerking

Bij de sensorische informatieverwerking gaat het over de verwerking van de zintuigprikkels in het zenuwstelsel

Developmental Coördination Disorder

DCD is een ontwikkelingsstoornis in de motorische coördinatie. Het zenuwstelsel heeft niet voldoende mogelijkheid om een nauwkeurige, soepele, efficiënte motoriek voort te brengen of een goed evenwicht te verzorgen.

Dysfatische Ontwikkeling

Dysfatische ontwikkeling is een spraak-taal probleem. Er bestaat een groot verschil tussen het begrip van taal en het zelf kunnen verwoorden.
Kinderen kunnen vaak wel spontaan overbrengen wat ze willen vertellen, maar ze vinden het lastig om daarbij een duidelijke verhaallijn te volgen

Lateralisatie

Het lateralisatieproces is een rijpingsproces van de hersenhelften, waarbij iedere helft zich specialiseert in zijn eigen specifieke functies. Daarbij wordt één helft de leidende helft, de zogenoemde dominante helft, zodat alle hersenprocessen efficiënt en in samenwerking met elkaar kunnen verlopen.

Schrijven

‘Schrijven’ is een complexe vaardigheid, waar heel veel ontwikkelingsprocessen bijeenkomen, zoals de motoriek, visuele waarneming, organisatievermogen en concentratie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een geautomatiseerde vaardigheid, zodat je je kunt richten op de inhoud van wat je wilt schrijven en niet op hoe je het schrijven aanstuurt.

Hechtingsproblematiek

Basisvertrouwen, 'basic trust', bij een kind is het gevoel dat het er mag zijn, dat het het volste vertrouwen heeft dat de (adoptie)ouders er voor hem of haar zijn en blijven, dat het zich rustig kan overgeven aan spel, aan dingen die soms moeten (regels), dat het onbezorgd in het leven staat, dat het genegenheid kan tonen, dat het troost kan zoeken bij de ouders, dat het hulp kan vragen, dat het zich kan concentreren op school, dat het goed samen met andere kinderen kan spelen.