Ergotherapie Kinderen Amersfoort

Kinderspecialisten

Verwijzing huisarts

Bij de aanmelding overleggen we met u of er een verwijzing van de huisarts nodig is of niet. Wij geven hier de voorkeur aan als uw kind een complexere zorgvraag heeft of bij meer disciplines onder behandeling is.

Directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE)

Ook zonder verwijzing kunt u in onze praktijk terecht. Bij een enkelvoudige hulpvraag volstaat dit vaak. Een DTE kost 15 minuten behandeltijd. Let op: niet alle zorgverzekeraars vergoeden dit.

Vergoeding

  • We hebben contracten met de zorgverzekeraars
  • Ergotherapie zit voor 10 uur in de basisverzekering
  • Eventueel meer uren in aanvullend pakket
  • Declaraties worden bij uw verzekeraar ingediend
  • Toeslag aan huis wordt meestal vergoed, dit moet op de verwijzing zijn aangegeven

Er zijn slechts enkele zorgverzekeraars die het behandelen thuis en op school vergoeden. Als dit de meest effectieve plaats is voor behandeling en overdracht naar de leerkracht, zullen we dit met u bespreken.

Hoe werken wij?

Aanmelden kunt u door ons te bellen of het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en ons toe te sturen. U heeft een verwijzing nodig van de huisarts. Heeft u nog vragen of wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u ons altijd bellen voor meer informatie.

Intake

In het eerste consult inventariseren we met u en uw kind wat de sterke kanten van uw kind zijn en waar hij/zij tegen aanloopt. Aan de hand van een gesprek, vragenlijst, observatie of testen wordt de aard van het probleem nader onderzocht. De observatie kan thuis, op school of in onze praktijk plaatsvinden. In de regel schrijven we voor u een verslag in de vorm van een behandelovereenkomst, waarin de ergotherapeutische analyse, behandeldoel en plan van aanpak wordt omschreven.
We vinden het belangrijk dat uw kind zich meteen op zijn gemak voelt; we zorgen voor een ontspannen sfeer door de observaties kindvriendelijk aan te bieden.

Behandeling

In de regel wordt wekelijks een afspraak gemaakt op een vaste tijd.
De behandeling is altijd individueel en duurt 45 minuten tot een uur.
De behandellocatie is daar waar de meeste effectiviteit wordt verwacht: op de praktijk, op school of thuis.
Wij streven naar kortdurende behandeling waarbij de effecten thuis en op school merkbaar zijn. U bent aanwezig tijdens de behandelingen thuis of in onze praktijk, zodat wij met elkaar als team effectief en betrokken met uw kind kunnen werken. Ook met de leerkracht en andere behandelaars wordt contact onderhouden als dat wenselijk is. Indien de behandelingen op school zijn, wordt direct afgestemd met de leerkracht.

Evaluatie

Ter afsluiting van de behandeling wordt een eindverslag geschreven aan de verwijzer, waarvan u ook een kopie ontvangt. In overleg met u wordt dit ook naar andere betrokkenen gestuurd.
U wordt verzocht deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek