ergokind_behandeling

ONZE SPECIALISATIES

 


PRIKKELBARE BABY

De zintuiglijke prikkelverwerking staat bij baby’s nog meer op de voorgrond omdat dit de basis vormt voor motorisch leren. Baby’s die te sterk of te weinig reageren op zintuigprikkels zien we in hun gedrag als gestresst of juist inactief. Dit heeft grote gevolgen voor de eigen ontwikkeling van het kind en het contact met ouders en de omgeving.

Bij de zogenoemde ‘prikkelbare baby’ komen alle prikkels sterk binnen en overvoeren het kind. Dit kind valt het meest op door veel huilen, ontroostbaar zijn, afweren van aanrakingen of houdingsveranderingen, slecht slapen, druk en onrustig bewegen. Deze baby vraagt constante aandacht en energie van de ouders.

Het ‘ondergevoelige’ kind wordt te weinig geprikkeld tot actie vanuit zijn eigen waarnemingen van zijn lichaam en de wereld om hem heen. De baby wordt snel over het hoofd gezien omdat het te makkelijk is, veel slaapt, zich weinig beweegt en alles wel goed vindt.

HECHTINGSPROBLEMATIEK

Basisvertrouwen, 'basic trust',  bij een kind is het gevoel dat het er mag zijn, dat het het volste vertrouwen heeft dat de (adoptie)ouders er voor hem of haar zijn en blijven, dat het zich rustig kan overgeven aan spel, aan dingen die soms moeten (regels), dat het onbezorgd in het leven staat, dat het genegenheid kan tonen, dat het troost kan zoeken bij de ouders, dat het hulp kan vragen, dat het zich kan concentreren op school, dat het goed samen met andere kinderen kan spelen. 

Uit: Basic Trust

Een hechtingsprobleem uit zich niet alleen op het sociaal-emotioneel niveau, maar ook in de uitvoer van dagelijkse vaardigheden. Doorgaans is er bij deze kinderen te weinig rust en zelfvertrouwen om van zichzelf uit te gaan en gaan ze telkens op zoek naar de goedkeuring van anderen. Hun basisveiligheid wordt vanuit de omgeving gehaald. Hiermee blijven deze kinderen vaak kwetsbaar en afhankelijk in hun handelen en komen te weinig toe aan hun eigenheid: wie ben ik en wat past bij mij om wel of niet te doen, wat vind ik belangrijk, wat wil ik kiezen, ben ik tevreden met hoe ik het doe.
Het bewust leren omgaan hiermee op jongere leeftijd maakt dat een kind eerder zijn eigen stappen leert zetten en daarop leert reflecteren.

 

ERGOTHERAPIE KINDEREN AMERSFOORT | PAULUS BORSTRAAT 37 | 3812 TA AMERSFOORT | 033 - 465 00 83 | INFO@ERGOKIND.NL

Brandiacs